Новата опција за видео повик на Централната сцена на новиот iPad Pro не е ексклузивна за FaceTime

Напишано од: admin